Property Development
Beijing Tianjin Jinan Nanjing Zhenjiang Changzhou Wuxi Suzhou Shanghai Jiaxing Hangzhou Foshan Guangzhou Hong Kong
Property Development Projects
Over 50
Total GFA
Around 7.35 million sq. m.
Our property development business involves in Yangtze River Delta Region, Bohai Rim Region & The Greater Bay Area with around 7.35 million sq. m. of total GFA.
For more details of our property development business, please click icons on the map.
The Greater Bay Area
Bohai Rim Region
Yangtze River Delta Region
Other Regions