Board of Directors
The Board of Directors of Road King Infrastructure Limited comprises 11 members as follows:

Executive Directors
Zen Wei Pao, William (Co-Chairman)
Zen Wei Peu, Derek (Co-Chairman)
Ko Yuk Bing (Deputy Chairman, Managing Director & Chief Executive Officer)
Fong Shiu Leung, Keter (Finance Director)

Non-executive Directors
Mou Yong
Dong Fang

Independent Non-executive Directors
Lau Sai Yung
Chow Ming Kuen, Joseph
Tse Chee On, Raymond
Wong Wai Ho
Zhang Yongliang

For details of the Board of Directors and Senior Management, please refer to Annual Reports.