Nomination Committee
Membership
Zen Wei Pao, William (Chairman)
Lau Sai Yung
Wong Wai Ho