Nomination Committee
Membership
Zen Wei Pao, William (Chairman)
Lau Sai Yung
Chow Ming Kuen, Joseph
Wong Wai Ho